⁂ کوچه باغ تنهایی ⁂

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

خوشبختی؟!! 

همه جا را تاریکی فرا گرفته است.بجز صدای تیک تاک ساعت ، هیچ صدای دیگری شنیده نمی شود.

ذهنم درگیر است و خوابم نمی برد. تنهایی،نبودن آزادی،شکست های پی در پی همه و همه ذهنم را ...

 

  • محمد امین خبرخوش